Een boomverzorger is iemand die met goed onderbouwde kennis werken uitvoert in en rond bomen. Hij plant, verplant, begeleidt, snoeit, onderzoekt, beschermt, taxeert en registreert bomen. Werken in bomen vergt een doorgedreven training. De veiligheid van de klimmer is van groot belang en daarom werkt hij met gekeurd materiaal.
De boomverzorger neemt zoveel mogelijk preventieve maatregelen om problemen te voorkomen. Hij adviseert over maatregelen bij mogelijke aantastingen, zwakkere groei, slechte bladontwikkeling en andere zaken die hij bij de bomen constateert. Zodra de groei stagneert kan er groeiplaatsverbetering plaatsvinden, de wortelgroei wordt gestimuleerd door bemesting, beluchting of verbetering van de waterhuishouding.

Wanneer de vraag gesteld wordt om een boom te vellen zal hij eerst kijken en luisteren als het wel nodig is om de boom te vellen. Het uitgangspunt is: elke boom telt en bomen verdienen het om zo oud mogelijk te worden.

Een boomverzorger mag niet verward worden met een boomchirurg of boomkweker.

Boomchirurg

Doordat de kennis van bomen de laatste 2 decennia enorm geëvolueerd is zijn de oude praktijken die kenmerkend waren voor de taken van een boomchirurg nu niet meer correct. Een boomchirurg ging enkel curatief te werk. Zijn activiteiten situeerden zich hoofdzakelijk op het moment waarop er zich reeds problemen voordeden aan een boom.

De boomchirurg werd ingeschakeld om problemen aan bomen op te lossen of om te analyseren waar het probleem zich situeert. Een boomchirurg voerde nooit “het echte bomenwerk” zoals klimwerk, snoeiwerk, … uit maar hield zich vooral bezig met het behandelen van wonden en aantastingen.

Boomkweker

Een boomkweker zaait en vermeerdert bomen met het oog op het afleveren van kwalitatief plantmateriaal. Het plantmateriaal wordt ook wel verzorgd en eventueel bijgesnoeid maar verdere begeleiding gebeurt niet. De boomkweker levert het plantmateriaal voor de boomverzorger.