BoomWeetjes

Mogelijkheden voor houtverwerking

Naast het verhakselen en verzagen tot brandhout zijn er zeker en vast nog andere mogelijkheden om het vrijgekomen hout te verwerken: Houtwal met takken Een houtwal is een ecologische afscheidingswand. De takken worden horizontaal tussen palen gestapeld. Hiervoor kunnen zowel dode al pas gesnoeide takken gebruikt worden. Een houtwal kan elk jaar aangevuld of desnoods uitgebreid worden met het eigen snoeihout. Een houtwal is een goed onderkomen voor allerlei dieren zoals egels en nuttige...

read more

Ecologische velling

Door fracture pruning of het behouden van een stuk (holle) stam krijgt het overblijvende gedeelte een ecologische meerwaarde doordat verschillende dieren (o.a. spechten, uilen, vleermuizen,…), insecten en organismen dit als schuilplaats gaan gebruiken.Deze techniek wordt toegepast om bomen in te nemen zodat deze veilig kunnen blijven staan i.p.v. ze volledig te verwijderen. Een bijkomend voordeel is dat de ruwe wonden grote ecologische meerwaarde hebben. Alle echte oude bomen zijn in min of...

read more

Maatregelen voor het beschermen van bomen

Een heel eenvoudige maatregel van boombescherming is het afschermen van nieuw aangeplante bomen met stambeschermers tegen schorsvraat van bv. konijnen, schapen, paarden. Soms is het niet de boom maar de omliggende elementen die beschermd moeten worden. Daar waar wortels niet verder mogen groeien, kan een wortelwering of wortelbegeleiding geplaatst worden. Zo kunnen bv. nutsleidingen beschermd worden. Dit heeft ook het voordeel dat bij latere reparatie of aanpassingswerken de wortels niet...

read more

Wanneer snoeien?

Snoeien kan gedurende het ganse jaar, behalve wanneer de bomen hun knoppen vormen (lente) en hun bladeren laten vallen (herfst)In tegenstelling tot wat velen denken is de beste snoeiperiode voor de boom van juni tot en met september. Het is wetenschappelijk onderzocht en bewezen dat bij het snoeien van een boom, wanneer hij vol in blad staat, de boom de nodige stoffen aanmaakt om de wonden op natuurlijke wijze af te grendelen om zo infecties en bacteriën tegen te gaan. De kans op het inrotten...

read more

Wanneer planten?

Bomen plant men in de rustfase. De beste periode is in de late herfst, na het vallen van de bladeren tot net voor het zwellen van de knoppen, in de vroege lente. Het weer is best vochtig en zacht. Tijdens erg natte periodes of vorst mag er zeker niet geplant worden. Sommige soorten hebben het meeste kans op een goede doorgroei indien ze in het voorjaar worden geplant; Magnolia, Liriodendron, Juglans, Carpinus, Liquidambar. Betula (berk) en Fagus (beuk) worden liefst zo laat mogelijk geplant....

read more

Wat is een boomverzorger?

Een boomverzorger is iemand die met goed onderbouwde kennis werken uitvoert in en rond bomen. Hij plant, verplant, begeleidt, snoeit, onderzoekt, beschermt, taxeert en registreert bomen. Werken in bomen vergt een doorgedreven training. De veiligheid van de klimmer is van groot belang en daarom werkt hij met gekeurd materiaal.De boomverzorger neemt zoveel mogelijk preventieve maatregelen om problemen te voorkomen. Hij adviseert over maatregelen bij mogelijke aantastingen, zwakkere groei,...

read more