Door fracture pruning of het behouden van een stuk (holle) stam krijgt het overblijvende gedeelte een ecologische meerwaarde doordat verschillende dieren (o.a. spechten, uilen, vleermuizen,…), insecten en organismen dit als schuilplaats gaan gebruiken.

Deze techniek wordt toegepast om bomen in te nemen zodat deze veilig kunnen blijven staan i.p.v. ze volledig te verwijderen.

Een bijkomend voordeel is dat de ruwe wonden grote ecologische meerwaarde hebben. Alle echte oude bomen zijn in min of meerdere mate hol. Vanuit natuurbeheer kan deze manier van snoeien gewenst zijn om interessanter en meer doodhout te creëren. Het overleven van de boom is dan minder van belang.