Mogelijkheden voor houtverwerking

Naast het verhakselen en verzagen tot brandhout zijn er zeker en vast nog andere mogelijkheden om het vrijgekomen hout te verwerken: Houtwal met takken Een houtwal is een ecologische afscheidingswand. De takken worden horizontaal tussen palen gestapeld. Hiervoor...

Ecologische velling

Door fracture pruning of het behouden van een stuk (holle) stam krijgt het overblijvende gedeelte een ecologische meerwaarde doordat verschillende dieren (o.a. spechten, uilen, vleermuizen,…), insecten en organismen dit als schuilplaats gaan gebruiken.Deze techniek...

Boomcontrole en onderzoek

Indien er twijfel bestaat over de conditie, de breukgevoeligheid of de stabiliteit van een boom wordt er visuele boomcontrole (VTA) uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt er een rapport opgemaakt waarin de boom al dan niet als veilig wordt aanschouwd. Wanneer de...

Snoeien

Om een boom op de juiste wijze te snoeien is kennis en ervaring vereist. Verschillende soorten snoei zijn mogelijk waaronder bv. begeleidingsnoei, uitlichten van overtollige en probleemtakken, het opkronen, reduceren van de kroon, kroonverzorging zoals het verwijderen...

Verplanten

Soms is het mogelijk om een boom te verplanten. Hiervoor is een goede en tijdige voorbereiding van de wortels van de te verplanten boom en de toekomstige standplaats van essentieel belang. Afhankelijk van de boomsoort en de leeftijd  moet men minstens één...